ન્યુઝ

2017 KTM RC 200 અને RC 390 સામાન્ય અપડેટ્સ સાથે ભારતમાં લૉન્ચ કરાઇ

KTM એ તેની RC રેન્જની બે સ્પોર્ટ્સ બાઇક્સ RC 200 અને RC 390 નાં 2017નાં મોડેલ આજે ભારતમાં લૉન્ચ કર્યાં છે. આ બન્ને મોડેલ્સમાં કેટલાક

ટાટા હેક્સા રુ 11.99 લાખની આકર્ષિત કિંમતે લૉન્ચ

ટાટા મોટર્સ ધ્વારા મહિનાઓથી હેક્સાનો પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં કાંઇ બાકી રખાયુ નથી. આ કારની ક્ષમતા દર્શાવવાં અને લોકપ્રિય બનાવવાં અવનવા માર્કેટિંગનાં પ્રયોગો પણ કરવામાં આવ્યાં

Top